Citaat van de dag

"Vandaag is de dag, hij komt maar een keer, want morgen is het vandaag al niet meer. "Toon Hermans

Statistieken

Vandaag 70
Deze week 212
Deze maand 2170
Sinds 08-2008 820356

Antoniemenwoordenboek - Dictionary of antonyms


 

 

 

 

aan - uit on - off
aanleg - opvoeding nature - nurture
aanwezig - afwezig present - absent
abstract - concreet abstract - concrete
actief - passief active - passive
altijd - nooit always - never
begin - eind beginning - end
behaard - kaal hairy - bald
beloning - straf reward - punishment
berg - dal mountain - valley
binnen - buiten inside - outside
blij - treurig happy - sad
breed - smal broad - small
dag - nacht day - night
dichtbij - ver near - far
dik - dun thick - thin
eb - vloed low tide - high tide
eerste - laatste first - last
engel - duivel angel - devil
ergens - nergens somewhere - nowhere
gebrek - overvloed shortage - abundance
geluk - pech luck - bad luck
geven - nemen to give - to take
gewoon - bijzonder ordinary - special
gezond - ziek healthy - ill
gierig - vrijgevig miserly - generous
goed - fout right - wrong
goed - kwaad good - evil
goed - slecht good - bad
groot - klein big - little
hard - zacht hard - soft
heel - kapot intact - broken
hemel - hel heaven - hell
herinneren - vergeten to remember - to forget
hoog - laag high - low
huwelijk - scheiding marriage - divorce
iemand - niemand someone - no-one
individu - samenleving individual - society
ingang - uitgang entrance - exit
innerlijk - uiterlijk the inner self - appearance
jong - oud young - old
komen - gaan to come - to go
kopen - verkopen to buy - to sell
lachen - huilen to laugh - to cry
lang - kort long - short
letterlijk - figuurlijk literal - figurative
leven - dood life - death
licht - donker light - dark
liefde - haat love - hatred
links - rechts left - right
maken - breken to make - to break
mannelijk - vrouwelijk male - female /
masculine - feminine
meer - minder more - less
modern - ouderwets modern - old-fashioned
moedig - laf brave - cowardly
moeilijk - makkelijk difficult - easy
mooi - lelijk beautiful - ugly
nat - droog wet - dry
natuur - cultuur nature - culture
niet - wel not - indeed
onder - boven below - above
onder - op under - on
oorlog - vrede war - peace
oorzaak - gevolg cause - effect
open - dicht open - closed
opkomst - ondergang rise - fall
orde - chaos order - chaos
oud - nieuw old - new
overal - nergens everywhere - nowhere
progressief - conservatief progressive - conservative
recht - krom straight - curved
rijk - arm rich - poor
rijkdom - armoede wealth - poverty
samen - alleen together - alone
schoon - vies clean - dirty
schuldig - onschuldig guilty - innocent
slim - dom smart - stupid
snel - langzaam fast - slow
soms - vaak sometimes - often
spreken - zwijgen to speak - to be silent
stad - platteland city - countryside
sterk - zwak strong - weak
stilstand - beweging standstill - movement
stilte - lawaai silence - noise
theorie - praktijk theory - practice
tijdelijk - eeuwig temporary - eternal
toegestaan - verboden allowed - forbidden
veel - weinig
(water, geld, etc.)
much - little
veel - weinig
(waterdruppels, munten, etc.)
many - few
veilig - gevaarlijk safe - dangerous
verleden - toekomst past - future
verstand - gevoel reason - feeling
vol - leeg full - empty
voor - tegen for - against /
pro - contra
voordeel - nadeel advantage - disadvantage
vraag - aanbod demand - supply
vriend - vijand friend - foe
vroeg - laat early - late
warm - koud warm - cold
water - vuur water - fire
werkgever - werknemer employer - employee
winnen - verliezen to win - to lose
winst - verlies profit- loss
zoet - zuur sweet - sour
zwaar - licht heavy - light
zwart - wit black - white

 

 
© 2019 Harm Schoonekamp | contact | |