Citaat van de dag

"Alles wat werkelijk telt, kun je niet tellen! "Erik Tempelman

Statistieken

Vandaag 63
Deze week 425
Deze maand 1756
Sinds 08-2008 807377

Antoniemenwoordenboek - Dictionary of antonyms


 

 

 

abstract - concrete abstract - concreet
active - passive actief - passief
advantage - disadvantage voordeel - nadeel
allowed - forbidden toegestaan - verboden
always - never altijd - nooit
angel - devil engel - duivel
beautiful - ugly mooi - lelijk
beginning - end begin - eind
below - above onder - boven
big - little groot - klein
black - white zwart - wit
brave - cowardly moedig - laf
broad - small breed - smal
cause - effect oorzaak - gevolg
city - countryside stad - platteland
clean - dirty schoon - vies
day - night dag - nacht
demand - supply vraag - aanbod
difficult - easy moeilijk - makkelijk
early - late vroeg - laat
employer - employee werkgever - werknemer
entrance - exit ingang - uitgang
everywhere - nowhere overal - nergens
fast - slow snel - langzaam
first - last eerste - laatste
for - against voor - tegen
friend - foe vriend - vijand
full - empty vol - leeg
good - bad goed - slecht
good - evil goed - kwaad
guilty - innocent schuldig - onschuldig
hairy - bald behaard - kaal
happy - sad blij - treurig
hard - soft hard - zacht
healthy - ill gezond - ziek
heaven - hell hemel - hel
heavy - light zwaar - licht
high - low hoog - laag
individual - society individu - samenleving
inside - outside binnen - buiten
intact - broken heel - kapot
left - right links - rechts
life - death leven - dood
light - dark licht - donker
literal - figurative letterlijk - figuurlijk
long - short lang - kort
love - hatred liefde - haat
low tide - high tide eb - vloed
luck - bad luck geluk - pech
male - female mannelijk - vrouwelijk
many - few veel - weinig
marriage - divorce huwelijk - scheiding
masculine - feminine mannelijk - vrouwelijk
miserly - generous gierig - vrijgevig
modern - old-fashioned modern - ouderwets
more - less meer - minder
mountain - valley berg - dal
much - little veel - weinig
nature - culture natuur - cultuur
nature - nurture aanleg - opvoeding
near - far dichtbij - ver
not - indeed niet - wel
old - new oud - nieuw
on - off aan - uit
open - closed open - dicht
order - chaos orde - chaos
ordinary - special gewoon - bijzonder
past - future verleden - toekomst
present - absent aanwezig - afwezig
pro - contra voor - tegen
profit- loss winst - verlies
progressive - conservative progressief - conservatief
reason - feeling verstand - gevoel
reward - punishment beloning - straf
rich - poor rijk - arm
right - wrong goed - fout
rise - fall opkomst - ondergang
safe - dangerous veilig - gevaarlijk
shortage - abundance gebrek - overvloed
silence - noise stilte - lawaai
smart - stupid slim - dom
someone - no-one iemand - niemand
sometimes - often soms - vaak
somewhere - nowhere ergens - nergens
standstill - movement stilstand - beweging
straight - curved recht - krom
strong - weak sterk - zwak
sweet - sour zoet - zuur
temporary - eternal tijdelijk - eeuwig
the inner self - appearance innerlijk - uiterlijk
theory - practice theorie - praktijk
thick - thin dik - dun
to buy - to sell kopen - verkopen
to come - to go komen - gaan
to give - to take geven - nemen
to laugh - to cry lachen - huilen
to make - to break maken - breken
to remember - to forget herinneren - vergeten
to speak - to be silent spreken - zwijgen
to win - to lose winnen - verliezen
together - alone samen - alleen
under - on onder - op
war - peace oorlog - vrede
warm - cold warm - koud
water - fire water - vuur
wealth - poverty rijkdom - armoede
wet - dry nat - droog
young - old jong - oud

 

 

 
© 2019 Harm Schoonekamp | contact | |