Citaat van de dag

"Vandaag is de dag, hij komt maar een keer, want morgen is het vandaag al niet meer. "Toon Hermans

Statistieken

Vandaag 144
Deze week 286
Deze maand 2244
Sinds 08-2008 820430

Antoniemenwoordenboek - Dictionary of antonyms


 

 

 

abstract - concrete abstract - concreet
active - passive actief - passief
advantage - disadvantage voordeel - nadeel
allowed - forbidden toegestaan - verboden
always - never altijd - nooit
angel - devil engel - duivel
beautiful - ugly mooi - lelijk
beginning - end begin - eind
below - above onder - boven
big - little groot - klein
black - white zwart - wit
brave - cowardly moedig - laf
broad - small breed - smal
cause - effect oorzaak - gevolg
city - countryside stad - platteland
clean - dirty schoon - vies
day - night dag - nacht
demand - supply vraag - aanbod
difficult - easy moeilijk - makkelijk
early - late vroeg - laat
employer - employee werkgever - werknemer
entrance - exit ingang - uitgang
everywhere - nowhere overal - nergens
fast - slow snel - langzaam
first - last eerste - laatste
for - against voor - tegen
friend - foe vriend - vijand
full - empty vol - leeg
good - bad goed - slecht
good - evil goed - kwaad
guilty - innocent schuldig - onschuldig
hairy - bald behaard - kaal
happy - sad blij - treurig
hard - soft hard - zacht
healthy - ill gezond - ziek
heaven - hell hemel - hel
heavy - light zwaar - licht
high - low hoog - laag
individual - society individu - samenleving
inside - outside binnen - buiten
intact - broken heel - kapot
left - right links - rechts
life - death leven - dood
light - dark licht - donker
literal - figurative letterlijk - figuurlijk
long - short lang - kort
love - hatred liefde - haat
low tide - high tide eb - vloed
luck - bad luck geluk - pech
male - female mannelijk - vrouwelijk
many - few veel - weinig
marriage - divorce huwelijk - scheiding
masculine - feminine mannelijk - vrouwelijk
miserly - generous gierig - vrijgevig
modern - old-fashioned modern - ouderwets
more - less meer - minder
mountain - valley berg - dal
much - little veel - weinig
nature - culture natuur - cultuur
nature - nurture aanleg - opvoeding
near - far dichtbij - ver
not - indeed niet - wel
old - new oud - nieuw
on - off aan - uit
open - closed open - dicht
order - chaos orde - chaos
ordinary - special gewoon - bijzonder
past - future verleden - toekomst
present - absent aanwezig - afwezig
pro - contra voor - tegen
profit- loss winst - verlies
progressive - conservative progressief - conservatief
reason - feeling verstand - gevoel
reward - punishment beloning - straf
rich - poor rijk - arm
right - wrong goed - fout
rise - fall opkomst - ondergang
safe - dangerous veilig - gevaarlijk
shortage - abundance gebrek - overvloed
silence - noise stilte - lawaai
smart - stupid slim - dom
someone - no-one iemand - niemand
sometimes - often soms - vaak
somewhere - nowhere ergens - nergens
standstill - movement stilstand - beweging
straight - curved recht - krom
strong - weak sterk - zwak
sweet - sour zoet - zuur
temporary - eternal tijdelijk - eeuwig
the inner self - appearance innerlijk - uiterlijk
theory - practice theorie - praktijk
thick - thin dik - dun
to buy - to sell kopen - verkopen
to come - to go komen - gaan
to give - to take geven - nemen
to laugh - to cry lachen - huilen
to make - to break maken - breken
to remember - to forget herinneren - vergeten
to speak - to be silent spreken - zwijgen
to win - to lose winnen - verliezen
together - alone samen - alleen
under - on onder - op
war - peace oorlog - vrede
warm - cold warm - koud
water - fire water - vuur
wealth - poverty rijkdom - armoede
wet - dry nat - droog
young - old jong - oud

 

 

 
© 2019 Harm Schoonekamp | contact | |